Test ADR podstawowy #1

Test #1, przykładowy test ADR podstawowy​

Results

#1. Co powinien zrobić kierowca, jeśli zatrzymanie jednostki transportowej nastąpiło w terenie zabudowanym w odległości 300 m od budynków z powodu awarii?

#2. Zakazy ładowania razem do jednego pojazdu dotyczą:

#3. Powyżej przedstawiony znak oznacza:

#4. Które z poniższych zagrożeń mogą być stwarzane prze towary klasy 9?

#5. Pisemna instrukcja powinna:

#6. Które z wymienionych towarów może przewozić kierowca nieposiadający zaświadczenia ADR?

#7. Do towarów niebezpiecznych dużego ryzyka zalicza się:

#8. Do klasy 6.1 według ADR należą:

#9. W pisemnej instrukcji zawarte są informacje:

#10. Co to jest kategoria tunelu w myśl przepisów ADR:

#11. Przewóz materiału klasy 3 w kontenerze-cysternie o pojemności do 3000 litrów:

#12. Kto odpowiada za przekazanie kierowcy pisemnej instrukcji przed rozpoczęciem przewozu materiałów niebezpiecznych?

#13. Przewóz towarów niebezpiecznych w sztukach przesyłki oznacza:

#14. Do klasy 9 według ADR należą:

#15. Jednostka transportowa przewożąca sztuki przesyłki:

#16. Całkowite wyłączenie spod działania przepisów ADR, wynikające z charakteru operacji transportowych, dotyczy:

#17. Pisemne instrukcje:

#18. Do klasy 6.2 według ADR należą:

#19. Łopata wchodząca w skład wyposażenia ochrony ogólnej powinna znajdować się w jednostce transportowej:

#20. Palety z workami:

#21. Przepisy dotyczące przewozu towarów niebezpiecznych śródlądowymi szlakami wodnymi to:

#22. Pojazd przeznaczony do przewozu towarów niebezpiecznych w certyfikowanych opakowaniach podlega:

#23. Wyżej przedstawiony znak tunelu oznacza:

#24. Co powinien zrobić kierowca, jeśli zatrzymanie jednostki transportowej nastąpiło w terenie zabudowanym w odległości 300 m od budynków z powodu awarii?

#25. Całkowite wyłączenie przewozu towarów niebezpiecznych spod działania przepisów ADR dotyczy:

#26. Plan ochrony towarów niebezpiecznych w transporcie drogowym powinien dotyczyć przewozu:

#27. Wyżej przedstawiony znak tunelu oznacza:

#28. Jakie zasady powinny być przestrzegane podczas gaszenia pożaru?

#29. Odbiorca towaru niebezpiecznego odpowiada za:

#30. Jak powinni postąpić kierowcy przewożący towary niebezpieczne podczas złej widoczności spowodowanej deszczem lub mgłą?

Sprawdź wyniki