Test ADR podstawowy #5

Test #5, przykładowy test ADR podstawowy

Results

#1. Całkowite wyłączenie przewozu towarów niebezpiecznych spod działania przepisów ADR dotyczy:

#2. Do klasy 4.2 według ADR zalicza się:

#3. Podczas przewozu próżnych, nieczyszczonych DPPL:

#4. Przewóz luzem:

#5. Jeżeli podczas transportu o charakterze dystrybucyjnym ilość przewożonego materiału niebezpiecznego po kolejnym rozładunku, będzie mniejsza niż określona w ograniczeniach podanych w przepisie 1.1.3.6:

#6. Przewóz towarów niebezpiecznych w sztukach przesyłki oznacza:

#7. Przewóz towarów niebezpiecznych luzem oznacza:

#8. Znak B 13a oznacza:

#9. Co powinien przekazać kierowca służbom ratowniczym?

#10. W celu zapewnienia prawidłowego umocowania ładunku można stosować:

#11. W przypadku niewielkiego wycieku materiału niebezpiecznego kierowca powinien:

#12. Maski ucieczkowe wchodzące w skład wyposażenia dla ochrony indywidualnej, znajdującej się w pojeździe oznaczonym tablicami barwy pomarańczowej

#13. Które z wymienionych dokumentów wymagane są podczas przewozu 5 bębnów stalowych o pojemności 200 litrów każdy, zawierających olej napędowy UN 1202, III grupy pakowania?

#14. Z jakich dokumentów, które powinny znajdować się w pojeździe, kierowca może uzyskać dodatkowe wskazówki dotyczące charakterystyk zagrożeń stwarzanych przez towary niebezpieczne?

#15. Sztuki przesyłki oraz próżne nieczyszczone opakowania, łącznie z dużymi pojemnikami do przewozu luzem i dużymi opakowaniami, zaopatrzone w nalepki zgodne ze wzorami nr 6.1 lub 6.2 (CV28):

#16. Towary dużego ryzyka to:

#17. Co powinieneś zrobić, gdy przewozisz przesyłki oznakowane nalepką?

#18. Czy podany wpis w dokument przewozowy jest prawidłowy ”1098 ALKOHOL ALLILOWY, 6.1 (3), I”?

#19. Oznakowanie sztuki przesyłki powinno zawierać:

#20. Numery znajdujące się w górnej części tablicy barwy pomarańczowej wskazują zagrożenia:

#21. Podczas przewozu towarów niebezpiecznych wszystkich klas, zapakowanych w ilościach ograniczonych:

#22. Niżej przedstawiony znak tunelu oznacza:

#23. Kto ponosi odpowiedzialność za wyposażenie załogi pojazdu w instrukcję pisemną zgodną z ADR?

#24. Powyżej przedstawiona nalepka informuje o tym, że materiał:

#25. Powyżej przedstawiona nalepka informuje o tym, że materiał:

#26. Towary niebezpieczne mogą być przewożone:

#27. Podczas przewozu towarów niebezpiecznych w kabinie jednostki transportowej mogą przebywać:

#28. Przepisy dotyczące ochrony towarów niebezpiecznych Działu 1.10 Umowy ADR:

#29. Instrukcje pisemne zgodne z ADR:

#30. W przypadku przewozu próżnych nieczyszczonych kanistrów po UN1789, II grupy pakowania, któremu przypisano tylko nalepkę nr 8 dozwolony opis w dokumencie przewozowym powinien brzmieć:

Sprawdź wyniki