Test ADR klasa 7 #3

Test #3, przykładowy test ADR klasa 7​

Results

#1. Jakie zagrożenia związane są z napromieniowaniem człowieka?

#2. Co to jest promieniowanie beta?

#3. Gdzie powinna być umieszczona nalepka nr 7D?

#4. Pojazd przewożący towary rozszczepialne powinien być oznakowany:

#5. Naturalne tło promieniowania pochodzi od:

#6. Które z poniższych stwierdzeń są prawdziwe?

#7. Sztuka przesyłki wyłączona:

#8. Promieniowanie od źródeł naturalnych:

#9. Co oznacza termin “aktywność”?

#10. Gdzie w pojeździe powinny być umieszczone sztuki przesyłki oznakowane nalepką 7C (kategoria III-ŻÓŁTA)

#11. Co to jest promieniowanie alfa?

#12. Gdzie powinna być umieszczona nalepka nr 7C?

#13. Które z poniższych stwierdzeń jest prawidłowe?

#14. Która z niżej wymienionych substancji należy do klasy 7?

#15. Promieniowanie elektromagnetyczne:

Sprawdź wyniki