Test ADR klasa 7 #2

Test #2, przykładowy test ADR klasa 7​

Results

#1. Co oznacza termin “moc dawki”?

#2. Oznakowanie sztuk przesyłki zawierających towar niebezpieczny klasy 7 ADR:

#3. Pojazd przewożący towary o niskiej aktywności właściwej ( LSA) i wyłączone sztuki przesyłki powinien być oznakowany:

#4. Promieniowanie elektromagnetyczne:

#5. Które z poniższych opakowań są dopuszczone do przewozu towarów?

#6. Pojazd przewożący towary promieniotwórcze w sztukach przesyłki typu B(U) powinien być oznakowany:

#7. Kiedy kierowca przewożący towary promieniotwórcze może nie mieć zaświadczenia ADR:

#8. Jakie są podstawowe sposoby ochrony przed promieniowaniem?

#9. Nalepka 7A + 7E umieszczona na sztuce przesyłki oznacza, że:

#10. Gdzie powinien być podany wskaźnik transportowy?

#11. Osoby postronne (poza załogą) mogą znajdować się w pojeździe przewożącym towar promieniotwórczy, jeżeli przewożone są:

#12. Próżne opakowania, które zawierały towary promieniotwórcze:

#13. Na sztuce przesyłki zawierającej towary promieniotwórcze mogą znajdować się następujące nalepki:

#14. Pojazd przewożący towary promieniotwórcze tylko w wyłączonych sztukach przesyłki:

#15. Które z wymienionych niżej towarów niebezpiecznych nie mogą być przewożone razem (w tym samym pojeździe) z towarami promieniotwórczymi oznakowanymi nalepkami nr 7A, 7B lu 7C?

Sprawdź wyniki