Test ADR klasa 7 #1

Test #1, przykładowy test ADR klasa 7​

Results

#1. Które z poniższych definicji odpowiadają pojęciu “skażenie promieniotwórcze”?

#2. Jakie zagrożenia radiacyjne występują podczas przewozu towarów promieniotwórczych w normalnych warunkach?

#3. Jakie są podstawowe sposoby ochrony przed promieniowaniem?

#4. Co to jest “opakowanie zbiorcze” w przypadku klasy 7?

#5. Sztuka przesyłki wyłączona:

#6. Które z poniższych stwierdzeń jest prawidłowe?

#7. Jakie informacje podane są na nalepce 7B (kategoria II – ŻÓŁTA)?

#8. Które pozycje z poniższej listy nie podlegają przepisom ADR?

#9. Co oznacza termin “aktywność”?

#10. Jakie napisy lub znaki powinny znajdować się na wyłączonych sztukach przesyłki?

#11. Nalepka 7A + 7 E umieszczona na sztuce przesyłki oznacza, że:

#12. Gdzie powinna być umieszczona nalepka 7B?

#13. Jakich istotnych informacji dostarcza wskaźnik transportowy?

#14. Osoby postronne (poza załogą) mogą znajdować się w pojeździe przewożącym towar promieniotwórczy, jeżeli przewożone są:

#15. Ile osób, poza załogą pojazdu, może być przewożonych w pojeździe przewożącym towar promieniotwórczy

Sprawdź wyniki