Test ADR klasa 1 #3

Test #3, przykładowy test ADR klasa 1

Results

#1. Jeżeli pojazd przewozi materiały kruszące podklasy 1.5 razem z materiałami podklasy 1.2 to pojazd powinien być zaopatrzony w nalepkę z wpisaną podklasą nr:

#2. Podklasa 1.4 obejmuje:

#3. Określenie przedmioty wybuchowe oznacza:

#4. Jeśli pojazd przewozi sztuki przesyłki różnych grup zgodności, to pojazd powinien mieć nalepki:

#5. Materiały której grupy zgodności przewożone w kontenerach powinny być wysyłane jako ładunek całkowity?

#6. Zgodnie z ADR, nowy pojazd o masie maksymalnej powyżej 16 ton, z cysterną przenośną zawierającą materiał wybuchowy, powinien być wyposażony:

#7. Świadectwo dopuszczenia pojazdu ADR jest wymagane dla:

#8. Pojazdy typu EX/III powinny być wyposażone:

#9. W jakich typach pojazdów instalacja oświetleniowa skrzyni ładunkowej powinna być pyłoszczelna?

#10. Silniki pojazdów typu EX/II przewożących materiały wybuchowe:

#11. Od kierowcy przewożącego materiały wybuchowe wymaga się:

#12. Co przewidują wymagania dodatkowe przy przewozie materiałów klasy 1?

#13. Pierwszemu badaniu technicznemu polegającemu na sprawdzeniu wymagań konstrukcyjnych wg ADR podlega:

#14. Jak przed załadunkiem kierowca może sprawdzić, czy materiały wybuchowe zostały właściwie zapakowane?

#15. W celu ochrony przed kradzieżą pojazd przewożący materiały wybuchowe:

Sprawdź wyniki