Test ADR klasa 1 #1

Test #1, przykładowy test ADR klasa 1

Results

#1. Jak przed załadunkiem kierowca może sprawdzić, czy materiały wybuchowe zostały właściwie zapakowane?

#2. W przypadku przewozu sztuk przesyłki z nalepkami 1, 1.4, 1.5, i 1.6, jakie nalepki powinny być umieszczone na pojeździe?

#3. Zgodnie z przepisem 1.1.3.6 w tym samym pojeździe mogą być przewożone materiały i przedmioty wybuchowe w ograniczonych ilościach, które:

#4. Jeżeli pojazd przewozi materiały wybuchowe stwarzające dodatkowo zagrożenie działaniem trującym lub żrącym, albo oboma, to powinien mieć:

#5. Z jakimi materiałami klasy 1 sztuki przesyłki powinny być zaopatrzone w trzy nalepki ostrzegawcze?

#6. Dlaczego uderzenie lub tarcie jest niebezpieczne dla materiałów wybuchowych?

#7. Co znajduje się na nalepkach ostrzegawczych umieszczanych na sztukach przesyłki z materiałami klasy 1?

#8. Przewóz materiałów i przedmiotów wybuchowych luzem jest:

#9. Jakie wyposażenie dodatkowe według ADR powinno znajdować się na pojeździe?

#10. Pojazdy typu EX/III powinny:

#11. Które z następujących stwierdzeń dotyczących miejsca załadunku i wyładunku są prawdziwe?

#12. Obowiązkiem kierowcy jest skontrolowanie sztuk przesyłek:

#13. Nalepki ostrzegawcze na sztuki przesyłki z materiałami wybuchowymi powinien nanieść

#14. Pisemna instrukcja dla kierowcy przewożącego materiały klasy 1 powinna dostarczać następujące informacje praktyczne:

#15. Jak można przewozić materiały wybuchowe i przedmioty?

Sprawdź wyniki