Test ADR cysterny #1

Test #1, przykładowy test ADR cysterny

Results

#1. Jak należy zamykać końce każdego przewodu rurowego spustowego?

#2. Urządzenie sterujące wewnętrznym zaworem odcinającym

#3. Jaką funkcję spełnia główny wyłącznik akumulatora?

#4. Zgodnie z ADR gaśnica umieszczona na cysternie musi posiadać:

#5. O czym musi obowiązkowo pamiętać kierowca opróżniający cysternę z materiału zapalnego klasy 2?

#6. Co to jest ciśnienie próbne cysterny?

#7. Jakie zadanie mają umieszczone w górnej części zbiornika urządzenia wentylacyjne?

#8. Jakie wymagania powinien spełniać wewnętrzny zawór zamykający w cysternach, kontenerach-cysternach do przewozu gazów skroplonych palnych?

#9. Zawór bezpieczeństwa jest to urządzenie

#10. Wewnętrzny zawór odcinający w cysternie ma za zadanie przeciwdziałać

#11. Kod cysterny R30BN oznacza:

#12. Co oznacza kod ograniczeń B/D i B/E dla przewozu towarów niebezpiecznych w cysternach przez tunele?

#13. Co w cysternach i kontenerach-cysternach do przewozu gazu, należy do urządzeń bezpieczeństwa?

#14. O czym musi obowiązkowo pamiętać kierowca opróżniający cysternę z materiału zapalnego klasy 2?

#15. Zawór bezpieczeństwa jest to urządzenie

#16. W jakim celu stosowane są środki zapobiegawcze podczas napełniania cysterny?

#17. Co w cysternach i kontenerach-cysternach do przewozu gazu, należy do urządzeń bezpieczeństwa?

#18. Jeżeli zostawiasz pojazd-cysternę z materiałami niebezpiecznymi podlegającymi pod ADR, to gdzie musi on być zaparkowany?

Sprawdź wyniki