Test ADR cysterny #3

Test #2, przykładowy test ADR cysterny

Results

#1. Cysterna ma być napełniona gazem łatwopalnym. Kiedy należy podłączyć przewód uziemiający?

#2. Dlaczego należy używać rękawic ochronnych, podczas napełniania lub opróżniania cystern gazami skroplonymi schłodzonymi?

#3. Co w cysternach i kontenerach-cysternach do przewozu gazu należy do urządzeń bezpieczeństwa?

#4. Po czym kierowca pojazdu rozpozna możliwość przewozu w danej cysternie gazów skroplonych?

#5. Gdy w numerze rozpoznawczym zagrożenia (na drugiej pozycji) występuje cyfra „0” to:

#6. Jak powinny być zamykane otwory (w układzie spustowym) cystern opróżnianych od dołu?

#7. W przypadku obowiązku nadzorowania pojazdu-cysterny przewożącego towary niebezpieczne, to pojazd można pozostawić:

#8. W przypadku obowiązku nadzorowania pojazdu-cysterny przewożącego towary niebezpieczne, to pojazd można pozostawić:

#9. Ile egzemplarzy instrukcji pisemnych zgodnych z ADR powinno znajdować się w kabinie pojazdu-cysterny wielokomorowej?

#10. Kod cysterny R30BN oznacza, że cysterna przeznaczona jest do:

#11. Nadawca wpisał w dokumencie przewozowym nazwę materiału, który nie może być przewieziony tą cysterną. Co powinien zrobić kierowca w tej sytuacji?

#12. Jak można podzielić cysternę na szczelne komory?

#13. Zawory bezpieczeństwa są zamontowane w cysternach

#14. Czym powodowane jest falowanie poprzeczne cieczy w zbiorniku cysterny drogowej?

#15. Przez które z przedstawionych poniżej tuneli dozwolony jest przewóz w cysternie materiału niebezpiecznego UN1203 i kodzie przewozu przez tunele „D/E”?

#16. Co to jest cysterna stała?

#17. Z jakiego dokumentu, wymaganego przy przewozie materiałów niebezpiecznych, wynika jakie osobiste wyposażenie ochronne jest wymagane podczas przewozu UN1203 w cysternie?

#18. Co to są falochrony w cysternie?

Sprawdź wyniki