Testy ADR

Egzamin ADR dla kierowców to test jednokrotnego wyboru:

  • kurs podstawowy – z 30 pytań (zalicza 20 prawidłowych odpowiedzi) – 60 min,
  • kurs specjalistyczny w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych w cysternach – z 18 pytań (zalicza 12 prawidłowych odpowiedzi) – 40 min,
  • kurs specjalistyczny w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych klasy 1 – materiały i przedmioty wybuchowe – z 15 pytań (zalicza 10 prawidłowych odpowiedzi) – 30 min,
  • kurs specjalistyczny w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych klasy 7 – materiały promieniotwórcze – z 15 pytań (zalicza 10 prawidłowych odpowiedzi) – 30 min.
ADR-zaswiadczenie_2

Wybierz kategorię testu ADR: