Doradca DGSA

Co oznacza skrót DGSA: Dangerous Goods Safety Advisor. Co oznacza skrót ADR: European Agreement concerning the international carriage of Dangerous Goods by Road. Na podstawie jakiego przepisu uczestnik przewozu towarów niebezpiecznych wyznacza doradcę DGSA. USTAWA z…

Czytaj dalejDoradca DGSA