Kierowca ADR

Do kierowania pojazdem przewożącym towary niebezpieczne w przewozie drogowym, uprawniony jest kierowca, który posiada ważne zaświadczenie ADR. Zaświadczenie ADR otrzymuje osoba, która: ukończyła 21 lat, z wyjątkiem kierowców pojazdów należących…

Czytaj dalejKierowca ADR