Szkolenie stanowiskowe ADR

Zgodnie z przepisami Umowy europejskiej ADR wszyscy pracownicy zaangażowani w przewóz towarów niebezpiecznych muszą odbyć stosowne szkolenie (nie tylko kierowcy, którzy przewożą towary niebezpieczne pojazdami oznakowanymi tablicami pomarańczowymi ADR). Mówi o tym poniższy przepis Umowy ADR:

8.2.3

Szkolenie osób innych niż kierowcy posiadający zaświadczenie zgodnie z 8.2.1, zaangażowanych w przewóz drogowy towarów niebezpiecznych

Osoby, których obowiązki dotyczą przewozu drogowego towarów niebezpiecznych, powinny zostać przeszkolone w zakresie wymagań związanych z takim przewozem, stosownie do zakresu ich odpowiedzialności i obowiązków, zgodnie z przepisami działu 1.3. Niniejsze wymaganie dotyczy osób takich jak: pracownicy zatrudnieni przez przewoźnika lub nadawcę, pracownicy dokonujący załadunku lub rozładunku towarów niebezpiecznych, pracownicy firm spedycyjnych lub wysyłkowych oraz kierowcy inni niż posiadający zaświadczenie zgodnie z 8.2.1, zaangażowani w przewóz drogowy towarów niebezpiecznych.