Stanowiskowe ADR

Zapraszamy na szkolenia stanowiskowe ADR.

Wykonujemy je w naszym ośrodku, jak i u klienta (w całej Polsce).

ADR-stanowiskowe

Obowiązek odbycia szkolenia stanowiskowego nakłada na osobę zaangażowaną w przewóz materiałów niebezpiecznych umowa europejska ADR na podstawie przepisów działów: 1.3, 1.10, 8.2.3.

Obowiązkowi temu podlegają między innymi:
  • kierowcy inni niż posiadający zaświadczenie ADR (np. przewożący materiały niebezpieczne na wyłączeniach).
  • nadawca,
  • odbiorca,
  • załadowca,
  • pakujący,
  • napełniający,
  • operator kontenera-cysterny / cysterny przenośnej,
  • rozładowca,
  • osoby związane z ochroną ładunku,
  • itp.