Psychotechnika – Uber, Bolt, przewóz osób.

Kierowco pracujący w Uber, Bolt itp. przewozie osób – od 1.01.2020 r wchodzą w życie nowe przepisy dotyczące przewozu osób. Jednym z wymagań będą ważne badania lekarskie i psychologiczne kierowcy (psychotechnika). Po tych badaniach otrzymasz trzy dokumenty niezbędne do wyrobienia identyfikatora taxi:

  • orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy.
  • orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do kierowania pojazdami.
  • orzeczenie stwierdzające brak przeciwwskazań psychologicznych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy.

Zapraszamy na badania do 561 EXPERT – Warszawa ul. Wał miedzeszyński 646.

Zrobisz u nas również kurs na certyfikat kompetencji zawodowych przewoźnika w przewozie osób.