Diagnostyka psychologiczna dla osób dorosłych

Badania testowe i konsultacje psychologiczne

W naszym gabinecie można skorzystać z konsultacji oraz wykonać badania diagnostyczne przez uprawnionego do wykonywania badań testowych psychologa z wykorzystaniem wystandaryzowanych narzędzi psychologicznych.

Badania tego samego dnia.

Oferta skierowana jest dla osób indywidualnych zainteresowanych badaniem:

  • na własny użytek, chcących poznać swój potencjał osobisty i pragnących lepiej zrozumieć siebie i swoje zachowania (m.in. zapraszamy osoby będące w związkach, które chcą lepiej poznać siebie i partnera),
  • na własny użytek, chcących poznać swój potencjał w zakresie funkcjonowania zawodowego (np. dla kandydatów na stanowiska lidera/kierownika),
  • mających trudności z pamięcią oraz koncentracją uwagi, lękiem, stresem i obniżonym nastrojem,
  • skierowanych przez lekarza medycyny pracy lub lekarza psychiatrę.
561Expert_psychotechnika-diagnostyka2

Stosowane narzędzia diagnostyczne pozwalają na:

  • ocenę struktury osobowości i temperamentu,
  • ocenę inteligencji emocjonalnej,
  • ocenę potencjału w zakresie funkcjonowania zawodowego,
  • ocenę stanu lęku i zaburzeń nastroju,
  • ocenę poziomu inteligencji,
  • ocenę funkcjonowania procesów poznawczych (pamięć, koncentracja uwagi, zdolności wzrokowo-przestrzenne) – wstępna diagnoza neuropsychologiczna.

Wywiad na wstępnej konsultacji psychologicznej pozwoli ustalić cel oraz zakres badania i metody testowe.

Informacje zwrotne klient uzyskuje po zakończeniu badań w formie ustnej lub może je otrzymać w formie pisemnej opinii psychologicznej.

Cena za badanie oraz opinię jest ustalana indywidualnie po pierwszej konsultacji psychologicznej.

Umów się jeszcze dziś.

Masz pytania? Zostaw nam wiadomość.