Kurs Zintegrowany ADR + RID

4 900,00 

Połączenie kursu na doradcę ADR oraz RID.

Kurs zintegrowany trwa 8 dni w podziale na:

  • 4 dni części ogólnej wspólnej dla ADR i RID,
  • 2 dni części specjalistycznej ADR,
  • 2 dni części specjalistycznej RID.

Wszystkie szczegóły oferty zawierają się w informacjach dla kursu doradca ADR i doradca RID.