Kurs ADR podstawa

700,00 

Kurs „ADR podstawa”.

Wymagania wstępne: ukończone 21 lat, prawo jazdy min. kat. B.

Kurs trwa 3 dni, kończy go egzamin przeprowadzony przez Urząd Marszałkowski: test pisemny 30 pytań jednokrotnego wyboru. Zalicza 20 poprawnych. Sprawdź się, zapraszamy na stronę Testy ADR.

Po kursie podstawowym można przewozić wszystkie towary niebezpieczne z wyjątkiem:

  • przewozu w cysternach,
  • klasa 1 (wybuchowe),
  • klasa 7 (promieniotwórcze).

Na powyższe przewozy należy przejść kursy specjalistyczne i zdań po nich dodatkowy egzamin.
Kursy ADR należy odnawiać co 5 lat. Odnowienie uprawnień ADR można wykonać w całym piątym roku ważności uprawnień. Przy odnowieniu ważnych uprawnień oferujemy zniżkę 15% nawet gdy kursu nie wykonywałeś u nas.

Dodatkowe informacje

Wybierz opcję:

Z zakupem podręcznika, Bez podręcznika, tylko wypożyczam