Kurs Doradcy DGSA

ADR i RID

Kurs doradcy DGSA - dla kogo?

Zapraszamy na kursy dla osób będących kandydatami oraz dla przedłużających uprawnienia doradcy DGSA w zakresie ADR (doradcy ds. bezpieczeństwa w zakresie transportu drogowego towarów niebezpiecznych) oraz RID (doradcy ds. bezpieczeństwa w zakresie transportu kolejowego towarów niebezpiecznych).

Uwaga! Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest posiadane wykształcenie wyższe oraz niekaralność.

561-expert_Rafał-Trzebieniak-kurs_doradcy_adr_S

561 Expert - DGSA. Co nas wyróżnia?

 • kompleksowe przygotowanie kandydatów na doradców DGSA zarówno do egzaminu, jak i pracy zawodowej,
 • kompetentni wykładowcy, posiadający bogate doświadczenie w kwestii doradztwa w przewozie towarów niebezpiecznych,
 • wysoka zdawalność egzaminów dla kandydatów na doradców DGSA i doradców DGSA recertyfikujących uprawnienia. 
Obowiązki Doradcy ADR DGSA

Prowadzący kurs DGSA

KAROLINA KOŁDYS – doradca ds. bezpieczeństwa przewozu towarów niebezpiecznych we wszystkich rodzajach transportu i magazynowania chemikaliów. Biegła sądowa, autorka publikacji i książek z zakresu przewozu towarów niebezpiecznych.

RAFAŁ TRZEBIENIAK – doradca ADR od 2010 roku, zajmujący się kompleksowo tematyką przewozu drogowego towarów niebezpiecznych: doradztwo dla firm, audyty, szkolenia kierowców, szkolenia doradców, szkolenia stanowiskowe ADR.

Terminy kursów DGSA:

Część ogólna kursu

18 - 21.06 (godz. 9:00 - 15:30)

Część specjalistyczna ADR

24 - 25.06 (godz. 9:00 - 15:30)

Część specjalistyczna RID

26 - 27.06 (godz. 9:00 - 15:30)

Cennik kursów DGSA:

1

3.500 zł

Doradca ADR

Kurs na doradcę ds. bezpieczeństwa w zakresie transportu drogowego towarów niebezpiecznych.

2

3.500 zł 

Doradca RID

Kurs na doradcę ds. bezpieczeństwa w zakresie transportu kolejowego towarów niebezpiecznych.

3

4.900 zł

Zintegrowany
ADR + RID​

Połączenie kursu na doradcę ADR oraz RID.

W cenie kursu:

 • materiały edukacyjne (przepisy – umowa ADR, zadania egzaminacyjne, testy egzaminacyjne z odpowiedziami i podstawami prawnymi),
 • katering (obiady oraz ciepłe napoje i przekąski),
 • opieka nad kursantem do egzaminu (konsultacje telefoniczne, mailowe, bezpośrednie).

Istnieje również możliwość pomocy w zakwaterowaniu w pobliżu ośrodka. Skontaktuj się z nami i umów szczegóły.

Tu znajdziesz informacje nt. zasad przeprowadzania egzaminów dla doradców.

Szczegóły kursu (zakres, program ramowy):

Zakres kursu:

 1. Część ogólna – 24 godz.
 2. Część specjalistyczna:
  a) przewóz drogowy – 16 godz.
  b) przewóz kolejowy – 16 godz.
 3. Konsultacje – 4 godz.

Ramowy program:

 1. Przepisy krajowe i międzynarodowe regulujące przewóz towarów niebezpiecznych, w szczególności cel i zakres regulacji oraz praktyczne posługiwanie się przepisami – 1 h.
 2. Klasyfikacja towarów niebezpiecznych, w szczególności zagrożenia stwarzane przez towary niebezpieczne, zasady klasyfikacji, przepisy szczególne dla poszczególnych klas, towary niedopuszczone do przewozu, odpady niebezpieczne, materiały i przedmioty wybuchowe (klasa 1), materiały promieniotwórcze (klasa 7) – 4 h.
 3. Budowa i używanie opakowań, w szczególności ogólne zasady pakowania, rodzaje i kategorie opakowań, kodowanie opakowań, instrukcje pakowania, zasady doboru opakowań – 2 h.
 4. Zasady znakowania:
  – nalepki ostrzegawcze, duże nalepki ostrzegawcze,
  – pomarańczowe tablice identyfikacyjne,
  – inne znaki i oznakowania,
  – szczegółowe zasady znakowania – 3 h.
 5. Dokumentacja:
  – zasady wypełniania dokumentu przewozowego,
  – certyfikat pakowania kontenera,
  – raport powypadkowy,
  – roczne sprawozdanie – 2 h.
 6. Szczególne warunki przewozu towarów niebezpiecznych:
  – przewóz towarów niebezpiecznych w ilościach ograniczonych i wyłączonych,
  – przewóz towarów niebezpiecznych na zasadach wyłączenia spod przepisów,
  – odstępstwa, ograniczenia przewozowe,
  – przewozy materiałów promieniotwórczych – 3 h.
 7. Warunki przewozu, załadunku, rozładunku, manipulowanie ładunkiem:
  – przewóz sztuk przesyłek,
  – przewóz towaru luzem, kontenery do przewozu towaru luzem,
  – pakowanie razem,
  – załadunek razem – 2 h.
 8. Obowiązki uczestników przewozu, kontrola przewozów, zasady odpowiedzialności za naruszenie przepisów o przewozie towarów niebezpiecznych i za szkody spowodowane takim przewozem – 1 h.
 9. Ćwiczenia – 6 h.

a) przewóz drogowy (ADR)

 1. Przepisy dotyczące przewozu drogowego:
  – przepisy krajowe i międzynarodowe dotyczące przewozu drogowego towarów niebezpiecznych – 1 h.
 2. Dokumentacja: 
  – dokumenty przewozowe w transporcie krajowym i międzynarodowym,
  – zasady wypełniania, ćwiczenia,
  – instrukcje pisemne zgodne z ADR,
  – świadectwo dopuszczenia pojazdu ADR,
  – zaświadczenie ADR – 1 h.
 3. Pojazdy:
  – wymagania konstrukcyjne dla pojazdów,
  – pojazdy EX/II, EX/III, FL, AT, OX, MEMU,
  – wyposażenie jednostek transportowych (podstawowe, dodatkowe), – sprzęt gaśniczy,
  – oznakowanie jednostek transportowych przewożących: sztuki przesyłki, materiały stałe luzem, materiały ciekłe, sypkie lub gazy w cysternach – 4 h.
 4. Załadunek i rozładunek:
  – mocowanie ładunku na pojeździe,
  – wymagania dotyczące załadunku i rozładunku niektórych towarów, w szczególności ograniczenia ilościowe,
  – zakazy ładowania razem (do jednego pojazdu) różnych towarów niebezpiecznych oraz towarów niebezpiecznych z żywnością,
  – zakazy ładowania razem,
  – ćwiczenia – 3 h.
 5. Przewóz w cysternach:
  – dobór cysterny na podstawie właściwości fizykochemicznych towaru,
  – charakterystyka cystern stałych, odejmowalnych, przenośnych, kontenerów-cystern, pojazdów-baterii oraz cystern do przewozu odpadów
  – kodowanie cystern,
  – układy i urządzenia bezpieczeństwa stosowane w cysternach,
  – zasady załadunku i rozładunku cystern – 3 h.
 6. Zagrożenia dla ludzi i środowiska spowodowane przewozem drogowym towarów niebezpiecznych; ratownictwo techniczne i chemiczne:
  – zagrożenia stwarzane przez towary niebezpieczne, następstwa wypadków,
  – organizacja systemu ratowniczo-gaśniczego,
  – powiadamianie o zdarzeniu,
  – zasady działań ratowniczych na miejscu zdarzenia,
  – analiza okoliczności i przyczyn zaistniałych zdarzeń,
  – ochrona środowiska – 3 h.
 7. Szkolenie kierowców i innych osób związanych z przewozem:
  – rodzaje i zakres szkoleń,
  – dokumentacja szkolenia – 1 h.

b) przewóz koleją (RID)

 1. Przepisy kolejowe:
  – przepisy krajowe i międzynarodowe dotyczące przewozu towarów niebezpiecznych koleją,
  – przepisy zarządcy infrastruktury – 1 h.
 2. Dokumentacja:
  – listy przewozowe w komunikacji krajowej i międzynarodowej
  – zasady wypełniania, ćwiczenia,
  – dokumenty kolejowe – 2 h.
 3. Znakowanie wagonów:
  – zasady znakowania wagonów (krytych, odkrytych, platform),
  – znaki dotyczące manewrowania – 1 h.
 4. Przewóz w cysternach:
  – dobór cysterny do towaru na podstawie stwarzanych zagrożeń oraz stanu skupienia,
  – charakterystyka cystern stałych, odejmowalnych, przenośnych, kontenerów-cystern, wagonów-baterii oraz cystern do przewozu odpadów – kodowanie cystern,
  – układy i urządzenia bezpieczeństwa stosowane w cysternach,
  – zasady załadunku i rozładunku cystern – 4 h.
 5. Zagadnienie eksploatacyjne:
  – zdanie/przyjęcie przesyłki do przewozu,
  – zasady wykonywania prac manewrowych,
  – formowanie pociągu,
  – odległość ochronna,
  – wyposażenie pojazdów trakcyjnych w pociągach z wagonami z towarami niebezpiecznymi,
  – przewóz wagonów próżnych nieczyszczonych,
  – oczyszczanie wagonów po przewozie towarów niebezpiecznych – 4 h.
 6. Zagrożenia dla ludzi i środowiska spowodowane przewozem towarów niebezpiecznych koleją:
  – ratownictwo techniczne i chemiczne: 
  – zagrożenia stwarzane przez towary niebezpieczne, następstwa wypadków,
  – powiadamianie o zdarzeniu,
  – zasady działań ratowniczych na miejscu zdarzenia,
  – przyczyny zdarzeń,
  – ochrona środowiska – 3 h.
 7. Szkolenie pracowników:
  – zasady prowadzenia szkoleń,
  – dokumentacja szkolenia – 1 h.

Wyślij zapytanie o kurs na doradcę DGSA