Egzamin ADR

Egzamin ADR przeprowadza Urząd Marszałkowski w ośrodku szkolenia, w którym odbywał się kurs. Egzamin ADR jest testem pisemnym tzw. „jednokrotnego wyboru”.

Egzamin ADR „podstawa” zawiera 30 pytań, żeby zdać trzeba mieć dobrze 20 – czas 60 min.

Egzamin ADR „cysterny” zawiera 18 pytań, żeby zdać trzeba mieć dobrze 12 – czas – 40 min.

Egzamin ADR „klasa 1” zawiera 15 pytań, żeby zdać trzeba mieć dobrze 10 czas – 30 min.

Egzamin ADR „klasa 7” zawiera 15 pytań, żeby zdać trzeba mieć dobrze 10 – czas 30 min. 

Zrób sobie próbny test ADR.