Doradztwo ADR

Oferujemy usługi w ramach doradztwa w zakresie ADR oraz kursy dla kandydatów na doradców DGSA.

Każda firma, która zajmuje się:

  • transportem drogowym towarów niebezpiecznych (w ilościach wymagających oznakowanie pojazdu tablicami pomarańczowymi ADR),
    załadunkiem / rozładunkiem towarów niebezpiecznych,
  • pakowaniem towarów niebezpiecznych,
  • napełnianiem cystern towarami niebezpiecznymi,

ma obowiązek wyznaczyć doradcę DGSA (ADR).

Podstawowe obowiązki doradcy DGSA:

  • sporządzenie sprawozdania rocznego dla uczestnika przewozu,
  • sporządzenie raportu powypadkowego,
  • doradztwo w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych,
  • ocena zgodności realizacji przewozu z wymaganiami określonymi w ustawie i umowie ADR,
  • szkolenia stanowiskowe ADR.
561-expert_Rafał-Trzebieniak-kurs_doradcy_adr_S

Potrzebujesz porady Doradcy ADR?

Służymy również radą przewoźnikom, którzy wożą materiały niebezpieczne na wyłączeniach i chcą mieć pewność, ze wykonują te czynności zgodnie z przepisami ADR.