Doradztwo ADR i Kursy DGSA

Wsparcie i szkolenia

Szkolenia na doradcę DGSA

W ramach szkoleń doradców DGSA zapraszamy na kursy w zakresie ADR (przewóz drogowy towarów niebezpiecznych) oraz w zakresie RID (przewóz kolejowy towarów niebezpiecznych).

Doradztwo ADR

Jeżeli jesteś uczestnikiem przewozu towarów niebezpiecznych to powinieneś wyznaczyć doradcę ADR. Zapraszamy do współpracy firmy, które w ramach swojej działalności wykonują czynności takie jak: przewóz, nadawanie, pakowanie, załadunek, rozładunek towarów niebezpiecznych. Jeżeli nie jesteś pewien czy musisz mieć doradcę, zadzwoń, sprawdzimy to bezpłatnie.
cysterna_adr