Certyfikat spedytora (kurs na spedytora)

Do licencji na działalność spedycyjną wymagany jest „certyfikat”. Nie istnieje oddzielny certyfikat spedytora. Do działalności spedycyjnej wymaga się certyfikatu kompetencji zawodowych przewoźnika. Egzamin zdasz w Instytucie Transportu Samochodowego.