Certyfikat kompetencji zawodowych przewoźnika – kto musi go posiadać?

Certyfikat kompetencji zawodowych przewoźnika to dokument niezbędny do prowadzenia działalności przewoźnika w krajowym i międzynarodowym przewozie rzeczy oraz osób. 

Certyfikaty dzielimy na wydawane dla przewozu osób oraz dla przewozu rzeczy. Dokument jest „wspólnotowy” czyli właściwy dla transportu międzynarodowego ale wykorzystujemy go również do działalności krajowej (nie wydaję się certyfikatów „krajowych”).

Certyfikat kompetencji zawodowych przewoźnika wykorzystujemy również do uzyskania licencji na działalność spedycyjną.

Certyfikat wydawany jest osobie, nie firmie (firma posiada licencję). Osoba z certyfikatem ma za zadanie zarządzać w firmie działalnością transportową.