Certyfikat kompetencji zawodowych – egzamin?

Egzamin na certyfikat kompetencji zawodowych przewoźnika przeprowadzany jest przez Instytut Transportu Samochodowego. Egzamin składa się z dwóch części:

  1. Testy –  czas 2 godz., jest to test wielokrotnego wyboru, 64 pytania (po 8 pytań z każdego działu tematycznego objętego zakresem egzaminu).
  2. Zadanie – czas 2 godz. Praktycznie są to dwa zadania – zawsze jedno dotyczy tematyki czas pracy kierowcy, a drugie (losowo) jest z tematyki kadrowo-płacowej lub wyliczania kosztów / zysku przedsiębiorstwa (potocznie nazywane leasingiem, ponieważ opiera się na zakupie w leasingu pojazdów do firmy). 

Egzamin zalicza średni wynik z całości (testy i zadania) na poziomie 60%. Natomiast z każdej części egzaminu nie można mieć mniej niż 50% pozytywnych odpowiedzi. Oznacza to w praktyce, że mając z testów wynik 50% musimy uzyskać z zadań 70% aby uzyskać średnią na poziomie min. 60%. 

Wyniki egzaminu znane są po około 10 dniach po egzaminie. Certyfikat przewoźnika wysyłany jest pocztą po około tygodniu od publikacji wyników. 

Wszystkie szczegóły znajdziesz w regulaminie egzaminowania ITS.