Certyfikat kompetencji przewoźnika – gdzie uzyskam?

Organem upoważnionym do wydawania certyfikatu jest Instytut Transportu Samochodowego z Siedzibą w Warszawie ul. Jagiellońska 80. Jest to instytucja, która przeprowadza egzaminy i po zdanym egzaminie wydaje stosowny certyfikat. Egzaminy w Warszawie organizowane są co 2 tygodnie w soboty. W innych miastach egzaminy organizowane są z mniejszą częstotliwością.