Certyfikat kompetencji przewoźnika – czy „użyczać”?

Warto mieć swój certyfikat kompetencji zawodowych przewoźnika. Dlaczego? Z kilku powodów:

  • LEGALNOŚĆ – samo „użyczenie certyfikatu” jest czynnością niedozwoloną. Osoba posiadająca certyfikat ma obowiązek w sposób ciągły i rzeczywisty zarządzać transportem w firmie. Współpraca między zarządzającym, a przewoźnikiem nie może ograniczyć się tylko do  uzyskania licencji na omawianym certyfikacie.
  • OSZCZĘDNOŚĆ – mając swój certyfikat kompetencji będzie taniej. Załóżmy że kurs + egzamin kosztuje około 2.000 zł, a firma płaci netto miesięcznie za certyfikat 250 zł. Prosta kalkulacja: 2.000 zł / 250 zł = 8. Czyli po około 8 miesiącach zwraca się koszt kursu i egzaminu w Instytucie Transportu Samochodowego.
  • OSZCZĘDNOŚĆ PO RAZ DRUGI – przy nałożeniu kary za naruszenia często karany jest: kierowca, przewoźnik, zarządający transportem. Jeżeli zarządzający jest jednocześnie właścicielem firmy to kara nie jest nakładana podwójnie.

Zapraszamy na kursy stacjonarne w Warszawie oraz e-learningowo bez ograniczeń.