ADR VS KORONA WIRUS – UMOWA WIELOSTRONNA M 324

UMOWA WIELOSTRONNA M 324 zawarta na podstawie przepisów podrozdziału 1.5.1 ADR, dotycząca zaświadczenia szkolenia kierowców zgodnie z 8.2.2.8.2 ADR i świadectwa przeszkolenia doradców ds. bezpieczeństwa zgodnie z 1.8.3.7 ADR W…

Czytaj dalej ADR VS KORONA WIRUS – UMOWA WIELOSTRONNA M 324

Szkolenie stanowiskowe ADR

Zgodnie z przepisami Umowy europejskiej ADR wszyscy pracownicy zaangażowani w przewóz towarów niebezpiecznych muszą odbyć stosowne szkolenie (nie tylko kierowcy, którzy przewożą towary niebezpieczne pojazdami oznakowanymi tablicami pomarańczowymi ADR). Mówi…

Czytaj dalej Szkolenie stanowiskowe ADR

Doradca DGSA

Co oznacza skrót DGSA: Dangerous Goods Safety Advisor. Co oznacza skrót ADR: European Agreement concerning the international carriage of Dangerous Goods by Road. Na podstawie jakiego przepisu uczestnik przewozu towarów niebezpiecznych wyznacza doradcę DGSA. USTAWA z…

Czytaj dalej Doradca DGSA

Kierowca ADR

Do kierowania pojazdem przewożącym towary niebezpieczne w przewozie drogowym, uprawniony jest kierowca, który posiada ważne zaświadczenie ADR. Zaświadczenie ADR otrzymuje osoba, która: ukończyła 21 lat, z wyjątkiem kierowców pojazdów należących…

Czytaj dalej Kierowca ADR

Egzamin ADR

Egzamin ADR przeprowadza Urząd Marszałkowski w ośrodku szkolenia, w którym odbywał się kurs. Egzamin ADR jest testem pisemnym tzw. "jednokrotnego wyboru". Egzamin ADR "podstawa" zawiera 30 pytań, żeby zdać trzeba…

Czytaj dalej Egzamin ADR

Jaki kurs ADR?

Zastanawiasz się jaki zakres kursu ADR jest właściwy dla Ciebie? Postaram się to wyjaśnić. Spotykamy 4 rodzaje kursów ADR dla kierowców, którzy będą przewozić towary niebezpieczne samochodami oznakowanymi pomarańczowymi tablicami…

Czytaj dalej Jaki kurs ADR?

Zabezpieczenie finansowe do działalności transportowej niezbędne do licencji transportowej

Przy składaniu dokumentów do licencji transportowej niezbędne będzie zabezpieczenie finansowe na flotę pojazdów. Dokumenty potwierdzające posiadanie sytuacji finansowej zapewniającej podjęcie i prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie transportu drogowego (na całość…

Czytaj dalej Zabezpieczenie finansowe do działalności transportowej niezbędne do licencji transportowej