You are currently viewing ADR tunel na S2 w Warszawie

ADR tunel na S2 w Warszawie

Tunel na S2 w Warszawie to pierwszy tunel w Polsce mający kategorię inną niż A (brak zakazu). Od razu spotykamy się z najwyższą kategorią ograniczeń (E) czyli zakaz dla wszystkich towarów niebezpiecznych w pojazdach oznakowanych tablicami za wyjątkiem pięciu pozycji z wykazu. Jak na poniższej ilustracji: